МАШИНА ЗА НАВИВАНЕ НА ШУНТОВИ БОБИНИ ЗА ПОСТОЯННОТОКОВИ ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ (ACM132)

АСМ132 е машина, предназначена за полуавтоматично навиване на различни типоразмера шунтови бобини за статори на постояннотоков електродвигател.
Вретененият възел се задвижва от сервомотор, към вала на който е монтирана специална планшайба. Сервомоторът осъществява прецизно програмиране на честотата на въртене, плавно ускорение, забавяне и точно спиране в определено ъглово положение. Планшайбата е съставена от две части и позволява събирането на челюстите, около които се навиват бобините и готовата бобина се сваля от машината. Преди свалянето на бобината е необходимо тя да се привърже на четири места с лепяща лента. За по-бързо, лесно и удобно извършване на тази операция може да се използва допълнително устройство, което автоматично да подава лепенки с необходимата дължина и да ги залепва около бобината.

Механизмът за насочване и подреждане на проводника в секцията се управлява от сервомотор през сачмено-винтова двойка. Сервомоторът позволява прецизното преместване на каретката, а оттам и правилно подреждане на проводника в бобината. Опъващо устройство с регулируема сила на опъване на проводника осигурява постоянна сила при навиването на правоъгълната бобина. Добрите динамични характеристики на устройството позволяват навиването на плътни и качествени намотки.

Параметър

Стойност
1 Детайл Шунтова статорна бобина
2 Дневна производителност при 85% натоварване (статора/смяна) 410
3 Работен цикъл за бобина със 170 навивки, (вкл. сваляне/зареждане), сек. 60
4 Обща инсталирана мощност, kW 3
5 Електрозахранване, V 3 х 380V/50Hz
6 Пневмоналягане, МРа

0.55

7
Външни размери: дължина/ширина/височина, мм 1200/1150/1550
8 Тегло, кг 200
www.ameka.bg